Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“
30.11.2016

U utorak, dana 22.11.2016., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja predstavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Bespovratna sredstva za energetsku obnovu u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja dodjeljuje se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Svrha ovoga poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja kako bi se postiglo smanjenje potrošnje energije, povećanje kvalitete rada i boravka te smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele. Ostale detalje moguće je pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na stranicama Europskog strukturnog i investicijskog fonda.