Zgrade gotovo nulte energije - Primjeri
Tehnološki park Varaždin, Varaždin

Planetaris je u analizama razmatrao 7 kombinacija različitih rješenja sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, zagrijavanja potrošne tople vode i rasvjete s odabranom visokom razinom toplinske zaštite. Odabrano troškovno optimalno rješenje s razinom primarne energije od samo 17 kWh/m2 i udjelom obnovljivih izvora energije od 72% predstavlja uštedu od 19 milijuna kuna kroz razmatrano razdoblje od 20 godina.

Građevinska bruto površina 20.000 m2
Ukupna investicija 40.000.000 EUR
Razina primarne energije 17 kWh/m2
Udio obnovljivih izvora energije 72 %
Ušteda tokom 20 godina 19.000.000 kn
Autor: Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh., Studio Nexar d.o.o.
Autor: Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh., Studio Nexar d.o.o.