Zgrade gotovo nulte energije

Razvijamo suvremena energetska rješenja za zgrade gotovo nulte energije, koje su zakonska obveza od 2018. godine, a ukoliko se projekt financira iz EU fondova već danas.

Zgrade gotovo nulte energije imaju vrlo visoka energetska svojstva, a gotovo nultu, odnosno vrlo nisku količinu energije, u velikoj mjeri osiguravaju iz obnovljivih izvora.

Naš tim stručnjaka pomoći će vam u planiranju zgrada gotovo nulte energije balansirajući investiciju umanjenu za moguće financijske poticaje s troškovima koje zgrada ima kroz životni vijek.

Odabir energetski, ekološki i ekonomski optimalnog energetskog sustava zgrade podrazumijeva i utvrđivanje fizikalnih svojstava zgrade i dobro proračunatu, ne predimenzioniranu tehničku opremu, tj. sustave, kao i izbor energenta. Sve to utječe na budući energetski razred zgrade koji smo u stanju odrediti prije ishođenja građevinske dozvole.

Važno je da nas u proces projektiranja uključite već u idejnoj fazi jer ćemo vam samo tako moći predložiti najbolje i troškovno optimalno rješenje.

Što radimo?

Za investitore i arhitekte izrađujemo suvremena energetska rješenja za minimalne troškove tijekom životnog vijeka zgrade kroz:

 • projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom s troškovno-optimalnom analizom energetskih koncepata zgrade
 • projektnu dokumentaciju suvremenih strojarskih sustava zgrade
 • savjetovanje u svim fazama projekta, od projektnog zadatka do završnog energetskog certifikata

Kako to radimo?

U suradnji s investitorom i arhitektonskim timom naši stručnjaci u idejnoj fazi projekta osmišljavaju više energetskih koncepata i za svaki od njih procjenjuju investiciju i troškove kroz životni vijek zgrade. Odabiremo troškovno optimalno energetsko rješenje koje razrađujemo kroz projektnu dokumentaciju koja je sastavni dio glavnog projekta.

projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Sadrži sve potrebne proračune potrošnje energije do razine isporučene, odnosno primarne energije u zgradi, uključujući energiju za grijanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju, toplu vodu i rasvjetu, kao i energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije. Svi proračuni i nacrti izrađuju se u skladu s novim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015). Taj je projekt obavezni dio glavnog projekta i temelj za izradu Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom s troškovno-optimalnom analizom energetskih koncepata zgrade. On također daje uvid u energetski razred zgrade koji će se potvrditi izdavanjem energetskog certifikata nakon završetka gradnje, a prije izdavanja uporabne dozvole.

elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom s troškovno-optimalnom analizom energetskih koncepata zgrade

Izrada tog elaborata propisana je Zakonom o gradnji (NN 153/13). Nadovezujući se na naš projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, analiziramo uporabu alternativnih sustava opskrbe energijom i radimo troškovno-optimalnu analizu energetskih koncepata zgrade. Alternativni sustavi čiju upotrebu razmatramo su:

 • decentralizirani sustav opskrbe energijom iz obnovljivih izvora
 • kogeneracija
 • daljinsko grijanje ili hlađenje
 • dizalice topline

Troškovno optimalna razina koju želimo postići je ona razina energetske učinkovitosti s najmanjim troškom tijekom životnog vijeka zgrade, pri čemu se najmanji trošak određuje uzimajući u obzir investiciju povezanu s energijom, trošak održavanja i operativne troškove, uključujući trošak i uštedu energije i zaradu od proizvedene energije.

izrada projektne dokumentacije suvremenih strojarskih sustava zgrade

Nakon završene troškovno optimalne analize energetskih koncepata, investitor mora potvrditi predloženo energetsko rješenje. Nakon toga za vas možemo izraditi kvalitetnu i detaljnu strojarsku i elektrotehničku projektnu dokumentaciju, uključujući projekt rasvjete i projekte regulacije i automatizacije.

savjetovanje u svim fazama projekta, od projektnog zadatka do završnog energetskog certifikata

Naš multidisciplinarni tim stručnjaka na usluzi vam je od prve ideje gradnje zgrade gotovo nulte energije i definiranja projektnog zadatka, u svim fazama izrade projektne dokumentacije, sve do završnog energetskog certifikata koji se izrađuje prije puštanja zgrade u pogon i izdavanja uporabne dozvole.

Analize koje prethode izradi energetskog koncepta:

 • analiza lokacije, orijentacije i oblika zgrade
 • primjena visoke razine toplinske zaštite vanjske ovojnice uz izbjegavanja toplinskih mostova
 • prirodno prozračivanje prostora uz korištenje mehaničke ventilacije s visokim stupnjem rekuperacije
 • iskorištavanje toplinskog dobitka od sunca i zaštita od pretjeranog utjecaja sunca
 • korištenje energetski učinkovitih sustava klimatizacije, grijanja, hlađenja i ventilacije, kao i suvremenih alternativnih sustava za opskrbu zgrade energijom
 • korištenje energije iz obnovljivih izvora energije
 • korištenje višefunkcionalnih konstruktivnih elemenata zgrade s integriranim sustavima za proizvodnju energije
 • recikliranje i korištenje oborinskih voda i zaštita okoliša