Zgrade javne namjene

Iskoristite financijske poticaje i pokrenite cjelovitu energetsku obnovu vaše zgrade

Naš iskusni tim stručnjaka vodi vas, korak po korak, kroz proces energetske obnove i pomaže vam u ostvarivanju financijskih poticaja.

  • Smanjite potrošnju energije i troškove.
  • Uredite i osuvremenite zgradu.
  • Osigurajte udobno i zdravo okruženje.

Za predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih poduzeća i drugih korisnika u javnom sektoru vodimo proces cjelovite energetske obnove zgrada s ciljem uštede energije i povećanja udobnosti kroz:


detaljni energetski pregled s investicijskom analizom

Detaljni energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata prvi je i vrlo važan korak za uspješnu provedbu projekata energetske obnove. To je dokument koji sadrži: detaljnu analizu stanja, razradu mjera energetske učinkovitosti za energetsku obnovu zgrade, procjenu investicije i uštede energije. U sklopu energetskog pregleda za vas prikupljamo svu potrebnu dokumentaciju o zgradi, kao i račune o potrošnji energije. Izrađujemo vrlo detaljne proračune uštede i investicijske analize koje preporučujemo onim klijentima koji namjeravaju pokrenuti postupak energetske obnove zgrade. Prezentiramo upravi rezultate energetskog pregleda i nakon dogovora s vama donosimo odluku o pokretanju projekta energetske obnove vaše zgrade.

projektnu dokumentaciju za cjelovitu energetsku obnovu zgrade

Za realizaciju energetske obnove zgrade potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt obuhvaća arhitektonski projekt, a po potrebi strojarski i elektrotehnički projekt, ako su uz mjere toplinske izolacije vanjske ovojnice predviđeni radovi na ugrađenim sustavima u zgradi. Uz snimak postojećeg stanja i nacrte novog stanja, izrađujemo sve karakteristične detalje toplinskih mostova, sheme stolarije i bravarije, i troškovnik radova na temelju kojeg se ugovara izvođenje radova. Važan dio glavnog arhitektonskog projekta je i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Njime se uspoređuje sadašnje i buduće stanje energetskog svojstva zgrade i izračunavaju i dokazuju energetske i ekološke uštede. Nakon provedene energetske obnove izdaje se novi energetski certifikat.

Tijekom izrade projektne dokumentacije naši stručnjaci posebnu pažnju posvećuju detaljima izvedbe, npr. rješavanju toplinskih mostova: dijelova ovojnice zgrade na kojima dolazi do pojačanog gubitka topline iz unutarnjega, grijanog prostora prema vanjskom. Na tim mjestima može, zbog kondenzacije na grijanoj strani, doći do stvaranja gljivica i plijesni, što predstavlja ne samo estetski problem već i zdravstveni rizik, a u konačnici, zbog oštećenja i degradacije materijala konstrukcije, i opasnost od narušavanja mehaničke stabilnosti zgrade.

nadzor nad izvođenjem radova, kontrolu kvalitete i završno energetsko certificiranje

U financijski najzahtjevnijoj etapi obnove, izvedbi radova, naši stručnjaci pružit će vam svu tehničku potporu. Izvođenje radova podrazumijeva provedbu projektiranih mjera energetske učinkovitosti od izabranog izvođača radova, a u skladu s predloženim mjerama u energetskom pregledu, koji je detaljno razrađen u glavnom projektu. Kontrolu kvalitete izvedenih radova osiguravamo projektantskim i stručnim nadzorom za vrijeme izvođenja radova, a potvrđujemo infracrvenom termografijom nakon izvedenih radova. U fazi ugovaranja radova važno je da ponuđač dobro prouči projektnu dokumentaciju, izađe na teren i obiđe zgradu, a zatim na temelju utvrđenog izradi odgovarajuću ponudu. Za vas analiziramo ponude, obavljamo projektantski i stručni nadzor i savjetujemo vas u procesu izvedbe radova. Dokaz energetskih ušteda je završno energetsko certificiranje koje provodi neovisna ovlaštena osoba. Projekt obnove završava izradom novog energetskog certifikata zgrade.

vođenje projekata i ostvarivanje poticaja

Za svaki projekt imenujemo voditelja: osobu koja prikuplja potrebnu dokumentaciju, ispunjava obrasce za subvencije i koordinira sve sudionike tijekom trajanja projekta. Projekte koji se sufinanciraju iz fondova vodimo s posebnom pažnjom i kontinuirano pratimo tehničke uvjete natječaja – stoga nijedan naš projekt nije bio odbijen na natječajima za dodjelu financijskih poticaja. Posebnu pažnju posvećujemo energetskoj obnovi graditeljske baštine. U suradnji s konzervatorskim uredima, pristupajući obnovi maksimalno odgovorno prema povijesno zaštićenoj zgradi, postižemo maksimalnu moguću energetsku uštedu. Stručnim vođenjem projekta moguće je ostvariti sufinanciranje projekta obnove iz više izvora.

Naš tim stručnjaka savjetuje vas o svim tehničkim i financijskim pitanjima u procesu energetske obnove vaše zgrade. Projekti energetske obnove uključuju povećanje toplinske zaštite cijele vanjske ovojnice zgrade, a po potrebi i povećanje učinkovitosti ugrađenih sustava za grijanje, hlađenje, toplu vodu i rasvjetu. Cjelovita energetska obnova zgrade smanjuje troškove za potrošenu energiju i do 80%. Proces energetske obnove zahtijeva dobro organiziran i stručan inženjerski tim i odgovorno vođenje projekta. Na usluzi smo vam tijekom cjelokupnog trajanja projekta, u svim fazama energetske obnove.