Višestambene zgrade

Pokrenite energetsku obnovu vaše zgrade uz pomoć iskusnog tima stručnjaka

Vodimo vas, korak po korak, kroz proces energetske obnove vaše zgrade i pomažemo vam u ostvarivanju financijskih poticaja.

  • Smanjite potrošnju energije i troškove, iskoristite poticaje.
  • Uredite i osuvremenite zgradu u kojoj živite, povećajte njezinu vrijednost.
  • Živite zdravije i udobnije.

Za suvlasnike višestambenih zgrada vodimo proces cjelovite energetske obnove zgrade s ciljem uštede energije i povećanja udobnosti kroz:


detaljni energetski pregled s investicijskom analizom

Detaljni energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata prvi je i vrlo važan korak za uspješnu provedbu projekata energetske obnove. To je dokument koji sadrži: detaljnu analizu stanja, razradu mjera energetske učinkovitosti za energetsku obnovu zgrade, procjenu investicije i uštede energije. U sklopu energetskog pregleda za vas prikupljamo svu potrebnu dokumentaciju o zgradi kao i račune o potrošnji energije. Izrađujemo vrlo detaljne proračune uštede i investicijske analize koje preporučujemo onim klijentima koji namjeravaju pokrenuti postupak energetske obnove zgrade. Isporučujemo energetske certifikate svim suvlasnicima, kako bi se na vrijeme informirali o potencijalu energetske obnove zgrade. Prezentiramo vam rezultate energetskog pregleda i nakon dogovora s vama donosimo odluku o pokretanju projekta energetske obnove vaše zgrade.

projektnu dokumentaciju za cjelovitu energetsku obnovu zgrade

Za realizaciju energetske obnove zgrade potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt obuhvaća arhitektonski projekt, a po potrebi strojarski i elektrotehnički projekt, ako su uz mjere toplinske izolacije vanjske ovojnice predviđeni radovi na ugrađenim sustavima u zgradi. Uz snimak postojećeg stanja i nacrte novog stanja, izrađujemo sve karakteristične detalje toplinskih mostova, sheme stolarije i bravarije, i troškovnik radova na temelju kojeg se ugovara izvođenje radova. Važan dio glavnog arhitektonskog projekta je i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Njime se uspoređuje sadašnje i buduće stanje energetskog svojstva zgrade i izračunavaju i dokazuju energetske i ekološke uštede. Nakon provedene energetske obnove izdaje se novi energetski certifikat.

Tijekom izrade projektne dokumentacije naši stručnjaci posebnu pažnju posvećuju detaljima izvedbe, npr. rješavanju toplinskih mostova: dijelova ovojnice zgrade na kojima dolazi do pojačanog gubitka topline iz unutarnjega, grijanog prostora prema vanjskom. Na tim mjestima može, zbog kondenzacije na grijanoj strani, doći do stvaranja gljivica i plijesni, što predstavlja ne samo estetski problem već i zdravstveni rizik, a u konačnici, zbog oštećenja i degradacije materijala konstrukcije, i opasnost od narušavanja mehaničke stabilnosti zgrade.

nadzor nad izvođenjem radova, kontrolu kvalitete i završno energetsko certificiranje

U financijski najzahtjevnijoj etapi obnove, izvedbi radova, naši stručnjaci pružit će vam svu tehničku potporu. Izvođenje radova podrazumijeva provedbu projektiranih mjera energetske učinkovitosti od izabranog izvođača radova, a u skladu s predloženim mjerama u energetskom pregledu, koji je detaljno razrađen u glavnom projektu. Kontrolu kvalitete izvedenih radova osiguravamo projektantskim i stručnim nadzorom za vrijeme izvođenja radova, a potvrđujemo infracrvenom termografijom nakon izvedenih radova. U fazi ugovaranja radova važno je da ponuđač dobro prouči projektnu dokumentaciju, izađe na teren i obiđe zgradu, a zatim na temelju utvrđenog izradi odgovarajuću ponudu. Za vas analiziramo ponude, obavljamo projektantski i stručni nadzor i savjetujemo vas u procesu izvedbe radova. Dokaz energetskih ušteda je završno energetsko certificiranje koje provodi neovisna ovlaštena osoba. Projekt obnove završava izradom novog energetskog certifikata zgrade.

vođenje projekata i ostvarivanje poticaja

Za svaki projekt imenujemo voditelja: osobu koja prikuplja potrebnu dokumentaciju, ispunjava obrasce za subvencije i koordinira sve sudionike tijekom trajanja projekta. Projekte koji se sufinanciraju iz fondova vodimo s posebnom pažnjom i kontinuirano pratimo tehničke uvjete natječaja – stoga nijedan naš projekt nije bio odbijen na natječajima za dodjelu financijskih poticaja. Posebnu pažnju posvećujemo energetskoj obnovi graditeljske baštine. U suradnji s konzervatorskim uredima, pristupajući obnovi maksimalno odgovorno prema povijesno zaštićenoj zgradi, postižemo maksimalnu moguću energetsku uštedu. Stručnim vođenjem projekta suvlasnici mogu ostvariti sufinanciranje iz spomeničke rente i iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naš tim stručnjaka savjetuje vas o svim tehničkim i financijskim pitanjima u procesu energetske obnove vaše zgrade. Projekti energetske obnove uključuju povećanje toplinske zaštite cijele vanjske ovojnice zgrade, a po potrebi i povećanje učinkovitosti ugrađenih sustava za grijanje, hlađenje, toplu vodu i rasvjetu. Cjelovita energetska obnova zgrade smanjuje troškove za potrošenu energiju i do 80%. Proces energetske obnove zahtijeva dobro organiziran i stručan inženjerski tim i odgovorno vođenje projekta. Na usluzi smo vam tijekom cjelokupnog trajanja projekta, u svim fazama energetske obnove.